Wpływ współczynnika stężenie/dawka (C/D RATIO) i innych zmiennych klinicznych
na czynność nerki u biorców przeszczepu nerki leczonych lekiem Envarsus®.
Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne, prospektywne.
W celu rozpoczęcia wprowadzania danych rejestracyjnych prosimy
o wprowadzenie kodu dostępu, a następnie prosimy kliknąć w przycisk
„Zarejestruj się”.